مطالب

صافی
  • حضور در مسابقات برنامه نويسي 2013

    حضور تيم برنامه نويسي موسسه علمي كاربردي جهاد دانشگاهي اراك در مسابقات برنامه نويسي 2013 غرب آسيا

  • كسب سهميه حضور در مسابقات برنامه نويسي غرب آسيا

    كسب سهميه حضور در مسابقات غرب آسيا توسط تيم برنامه نويسي موسسه علمي كاربردي جهاد دانشگاهي را به تمام دانشجويان و كارمندان موسسه تبريك مي گوئيم

  • نمايشگاه الكامپ 2013

    اعزام 17 نفر از دانشجويان عضو انجمن علمي به همراه دو نفر از همكاران مركز به اردوي الكامپ 2013 در روز جمعه مورخ 1392/9/15