مدیر گروه صنعت

نام و نام خانوادگی:امیر قاسمی

سمت:مدیر گروه برق

داخلی:15

 مدرک:کارشناسی ارشد برق الکترونیک

متولد:1358

سمت های اجرایی:

دبیر الکترونیک آموزش و پرورش

مسئول آزمایشگاه ها جهاد دانشگاهی استان مرکزی

تالیفات:

کتاب میکروکنترل های AVR انتشارات جهاد دانشگاهی

کتاب آموزش جامع نرم افزار logo انتشارات جهاد دانشگاهی

برای دسترسی به چارت رشته ها برق روی این لینک کلیک کنید